Користувацька Угода

 

Загальні положення

1.1. Справжнє Угода (далі - Угода) є договором публічної оферти (ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України) і описує умови, що діють при наданні інформації та послуг користувачам веб-сайту https://bermud.in.ua/ (далі - Сайт).

1.2. Сайт обслуговується Адміністрацією Сайту і являє собою онлайн-сервіс, що надає інформаційні послуги відвідувачам Сайту (далі - Користувачам).

1.3. Будь-яка інформація (текст, зображення, мультимедійні матеріали, програмні коди і інші об'єкти права інтелектуальної власності), що міститься на даному Сайті, (за винятком авторських матеріалів, знаків для товарів і послуг (торгових марок) та інших об'єктів права інтелектуальної власності, що належать третім особам , зокрема, рекламодавцям) належить Адміністрації Сайту. Дана інформація може бути використана тим чи іншим чином тільки при наявності попередньо отриманого письмової згоди Адміністрації Сайту.

Права та обов'язки Користувача

2.1. Використання Сайту Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведені умови цієї Угоди.

2.2. Користувач самостійно оцінює всі ризики, пов'язані з використанням Сайту, включаючи оцінку надійності, достовірності, повноти та корисності його змісту і наданих їм сервісів.

2.3. Користувач має право відмовитись від отримання розсилок, передбачених сервісом Сайту.

Права і обов'язки Адміністрації Сайту

3.1. Дана Угода може бути повністю або частково змінена Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті.

3.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право розсилати Користувачам повідомлення про нові матеріали і послуги на Сайті, а також інформацію про пропозиції рекламодавців.

3.3. Адміністрація Сайту зобов'язується підтримувати функціональність Сайту і докладати зусиль для забезпечення безперебійної та безпомилкової його роботи.

Відповідальність сторін та обмеження відповідальності

4.1. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність веб-сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв.

4.2. Адміністрація Сайту НЕ БУДЕ НЕСТИ відповідальність:

4.2.1. за тимчасові збої і перерви в його роботі і викликані ними втрату інформації.

4.2.2. за достовірність рекламних матеріалів, розміщених на сторінках Сайту, або в розсилках сервісу і якість рекламованих в них послуг;

4.2.2. за будь-який прямий або непрямий збиток (збитки), що стався через використання (так чи інакше пов'язаний з використанням) або неможливості використання даного Сайту;

4.2.3. за несанкціонований доступ третіх осіб до інформації, що зберігається в системі.

Оплата послуг і умови повернення грошових коштів

5.1. Використання Сайту є безкоштовним.

5.2. Користувач може оплачувати доступні на сайті додаткові послуги за допомогою платіжної системи LiqPay (далі - Платіжна система). Сума Вартість всіх платних послуг доводиться до відома Користувача шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. До замовлення певної послуги рекомендуємо уважно ознайомитися з її вартістю, порядком оплати та умовами надання послуги.

5.3. Послуга вважається замовленої Користувачем з моменту її оплати. Для оплати послуг Сайту за допомогою Платіжної системи, Користувач має право використовувати тільки власну банківську карту. Користувач гарантує і підтверджує, що перед проведенням оплати банківською картою і використанням Платіжної системи, користувач ознайомився з Правилами використання Платіжної системи, розташованими на сайті www.liqpay.ua . Факт оплати є підтвердженням розуміння і виконанням Користувачем умов, зазначених в даному пункті Угоди.

5.4. З питань правил та порядку використання Платіжної системи для здійснення оплати послуг, Користувач зобов'язується звернутися в службу підтримки Платіжної системи.

5.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за роботу Платіжної системи, в тому числі за будь-які збої в роботі Платіжної системи. У разі виникнення у Користувача питань / претензій до роботи Платіжної системи, Користувач вирішує їх самостійно, звернувшись до служби підтримки Платіжної системи.

5.6. У разі виникнення претензій з боку третіх осіб по відношенню до порушення Користувачем умов цієї Угоди, Користувач зобов'язується самостійно врегулювати такі претензії і компенсувати збитки потерпілій стороні.

5.7. Користувач зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату їхніх послуг або внесених пожертвувань, протягом всього часу користування Сайтом, і за запитом Адміністратора надати йому такі документи.

5.8. Особливості оплати Користувачем послуг і внесення пожертвувань за допомогою банківських карт. Користувач підтверджує розуміння і гарантує:

5.9.1. При оплаті, операції по банківських картах відбуваються власником картки;

5.10.1. Якщо Послуги були оплачені Користувачем, але не надані з вини Адміністрації Сайту в установлений строк, Адміністрація на підставі письмової заяви такого Користувача, надає Користувачеві рівноцінну послугу. Відповідна заява разом з документами, що підтверджують факти і вимоги, зазначені Користувачем, повинно бути направлено поштою на електронну адресу Адміністрації, зазначений на Сайті. У разі, якщо вартість нової послуги перевищує вже оплачену Користувачем, Адміністрація має право вимагати від Користувача здійснення доплати різниці вартості послуг.

При розгляді зазначених вище заяв в деяких випадках може виникнути необхідність повернення грошових коштів, сплачених Користувачем. У зв'язку з цим Користувач повинен зберігати листи, відправлені по електронній пошті Адміністрацією і відповідної Платіжною системою (банком), що підтверджують факт оплати, до моменту закінчення користування Послугою.

5.10.2. Для розгляду заяви або претензії Користувача фінансового характеру, які повинні бути оформлені в письмовому вигляді, Адміністрація Сайту проводить ідентифікацію Користувача, а також може залучити Платіжну систему (банк), за допомогою яких було здійснено платіж, запросити документи, що підтверджують всі факти, викладені в заяві або претензії, а також паспортні дані Користувача у вигляді сканкопіі і банківські реквізити Користувача для здійснення повернення (повний перелік таких документів визначається по угледівши ію Адміністрації).

При невиконанні цієї Угоди і вимог Адміністрації Сайту, остання має право відмовити Користувачеві в поверненні коштів або виплаті будь-яких компенсацій.

5.10.3. Користувач має право відмовитися від замовленої і оплаченої послуги, письмово повідомивши Адміністрацію Сайту, направивши Адміністрації письмове повідомлення. Після отримання письмового повідомлення Користувача, Адміністрація приймає рішення:

- при отриманні повідомлення, більш ніж за 1 робочий день до дати початку надання послуг, про повернення Користувачеві вартості оплачених, але не наданих послуг, з утриманням витрат на адміністративне обслуговування та обробку замовлення Користувача (10% від загальної вартості послуги);

- при отриманні повідомлення менш ніж за 1 робочий день до дати початку надання послуг, або не надання Користувачем документів, зазначених в п.5.10.2 Угоди, про відмову в поверненні коштів і виплати будь-яких компенсацій Користувачеві.

Повернення коштів проводиться не пізніше, ніж через 5 робочих днів з моменту надходження відповідної заяви Користувача. У разі виникнення однієї із зазначених вище причин, Користувач звертається до Адміністрації Сайту поштою [email protected], з поміткою "Повернення коштів» і з проханням про повернення перерахованих коштів. До листа Користувач повинен прикріпити копію документа, що підтверджує його особу та підтвердження оплати. У разі повернення коштів через зміни обставин Користувача, Адміністрація Сайту повертає отримані від Користувача кошти, за вирахуванням податків і банківських комісій.

Захист інформації

6.1. Адміністрація використовує ряд сучасних технічних заходів безпеки і контролю для захисту одержуваної від Користувача інформації та забезпечення конфіденційності персональних даних Користувача. Адміністрація підтверджує, що робить все можливе для підтримки цілісності і безпеки Сайту, але не може гарантувати, що такі заходи безпеки допоможуть запобігти несанкціонований доступ до інформації з боку третіх осіб.

6.2. При цьому Користувач підтверджує своє розуміння і підтверджує, що він також самостійно вживає всіх можливих заходів обережності і безпеки.

6.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації Користувача, отриманої Адміністрацією, в тому числі і персональні дані Користувача, здійснюється Адміністрацією відповідно до законодавства України, в тому числі Законом України «Про захист персональних даних». Адміністрація є власником і розпорядником бази персональних даних користувачів. Місцезнаходження бази даних надається Адміністрацією за запитом Користувача. Термін використання бази даних: 3 роки.

6.4. Користувач усвідомлює і надає свою згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією в рамках і з метою, передбаченими цією Угодою.

6.5. Користувач підтверджує своє розуміння того, що Адміністрація має право надати всю інформацію про Користувача, яка є у розпорядженні, правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх законний офіційний запит. При цьому Адміністрація керується нормами чинного законодавства України.

Персональні дані Користувача. Політика конфіденційності

7.1. Ця Угода регулює порядок збору, використання, зберігання та розголошення Адміністрацією Сайту інформації про Користувача, яка є конфіденційною або може бути визнана такою.

7.2. Адміністрації доступна інформація, що отримується:

- при листуванні Адміністрації з Користувачем за допомогою електронної пошти;

- інформація, самостійно надана Користувачем при реєстрації на заходи, що проводяться Адміністрацією, при заповненні опитувальників, заявок, форм зворотного зв'язку, в тому числі до реєстраційних онлайн-форми, при реєстрації за допомогою соціальних мереж і т.п., а саме: прізвище та ім'я користувача, e-mail, контактний номер телефону.

- технічна інформація, а саме: дані про інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу Користувача, характеристиках використовуваного ПК і програмного забезпечення, id пристрої, дані про завантажені і вивантажені на сайт файлах т.п;

- платіжна інформація, а саме: дані платіжних карт і інша платіжна інформація, що вводиться Користувачем при здійсненні оплати за послуги Адміністратора.

7.3. Конфіденційної в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, що зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключно Адміністрацією.

7.4. Інформація про Користувача, добровільно розміщена ним в загальних розділах сайту при заповненні реєстраційних форм і доступна будь-якому іншому користувачеві Сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.

7.5. Користувач Сайту погоджується з тим, що Адміністрація може використовувати дані Користувача Сайту для:

- надання послуг і клієнтської підтримки;

- поліпшення власних послуг, змісту сайту та реклами;

- повідомлення про новини, заходи, акції та інших заходів, за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти і т.д .;

- створення і поширення рекламних та інших наочно-інформаційних матеріалів.

7.6. На Сайті використовуються куки (Cookies) і дані про відвідувачів сервісу Google Analytics. Отримані дані використовуються для поліпшення змісту Сайту, його функціональних можливостей, а також створення якісного контенту і послуг. Ви можете змінити налаштування свого браузера так, щоб браузер блокував файли кукі або сповіщав Вас про відправку цих файлів. При цьому Адміністрація не несе відповідальність за правильну роботу і відображення Сайту, доступність всіх його функцій у повному обсязі.

7.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація має право залучати третіх осіб до надання послуг і технічного обслуговування Сайту. В цьому випадку, Адміністрація має право зробити доступними персональні дані користувачів для таких третіх осіб на умовах і з цілями передбаченими цією Угодою. Адміністрація не несе відповідальності за таке розкриття і це не є порушенням умов цієї Угоди.

Контактна інформація

8.1. Компанія bermud зареєстрована у державному реєстрі, як ФОП Котляр Тетяна Петрівна.

8.2 У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з роботою Сайту, або цієї Угоди, Користувач може зв'язатися з офіційно зареєстровоною особою ФОП Карагодіна Людмила Дмитрівна, адміністрацією за допомогою електронної пошти, направивши свій запит за адресою [email protected]

8.3. Здійснюючи замовлення послуги та оплачуючи її, Користувач підтверджує свою згоду на отримання від Адміністрації на адресу своєї електронної пошти або на номер мобільного телефону інформаційні, новинні або маркетингові повідомлення, пов'язані з роботою Сайту, нові послуги, заходах, знижки, акції і т.п.

8.4. Користувач має право в будь-який час відмовитися від отримання повідомлень, зазначених у п.8.2. Угоди, звернувшись до Адміністрації за адресою, вказаною в п.8.1. Угоди.